FPGA / CPLD

 

 

Vi har jobbet med programmerbar logikk i mange år og bruker både grafisk og tekstbasert (VHDL) verktøy. Det er ikke nødvendig å finne opp hjulet for hvert nytt prosjekt. Vi baserer oss gjerne på moduler som allerede finnes ferdig utprøvd for å redusere risiko.

 

Dagens løsninger fra Altera og Xilinx tilbyr prosessorer integrert i FPGA. Dette gir enkle og ryddige hardware løsninger, men krever at en holder tungen rett i munnen. Grensesnitt mot DDR SDRAM er en av mange utfordringer som en kan møte.

 

Det er en vanlig problemstilling at kunden har et fungerende design, men ønsker å flytte dette over på ny hardware og bruke dagens verktøy for vedlikehold. Dette krever kjennskap til både gammel teknologi som f.eks ABEL og ny teknologi. NorAdapt kan hjelpe til med dette.