Software

 

 

NorAdapt AS har gjennomført både rene software prosjekter og HW prosjekter med innslag av SW for test etc. Ved utviklingen av kundespesifikke hardware kan mikroprosessor gjerne være integrert i FPGA. Boot kode for mikroprosessoren kompileres med GNU verktøy og lastes som en del av konfigurasjons filen for FPGA eller via separat FLASH. NorAdapt har erfaring både fra Xilinx og Altera på dette området.

 

8/16 bit uC er fremdeles mye brukt der pris, effekt og fysisk størrelse har betydning. Det gir ingen mening å skyte spurv med kanon. Hvis applikasjonen er enkel og veldefinert vil en enkel uC uten OS sannsynligvis være det beste og billigste valget.

 

Ved utvikling av kort med mikroprosessor vil der være behov for testkode for design verifikasjon og testkode for produksjons test. FAT krever gjerne også egen testkode. All denne koden kan brukes som ”flying start” av kunden for utvikling av egen applikasjon.