NorAdapt AS

 

NorAdapt AS er et firma som hovedsakelig er eid av de ansatte. Aktivitetene i selskapet omfatter konsulentvirksomhet innen industriell elektronikk og programvare. NorAdapt AS ble startet i 2001, men de ansatte har erfaring fra elektronikkutvikling tilbake fra 1992.

 

Vårt formål er å bidra med kompetanse der kunden ikke selv har tilgjengelige ressurser, samt der kunden trenger hjelp for å bygge opp ny kompetanse. Vi har som uttalt mål å overføre så mye kunnskap som mulig til våre kunder.

 

Verdien av et levert prosjekt er avhengig av support fra leverandør i ettertid. Dette er vi opptatt av i NorAdapt AS og er derfor villig til å strekke oss langt for å tilfredsstille dette kravet.